Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
bigtheme
Buradasınız:AnaSayfa » Kuruluş Nedenimiz

Kuruluş Nedenimiz

logo

YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILAN ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR, BEKLENTİ VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yetiştirme Yurtlarından ayrılanlar olarak kurmuş olduğumuz derneğimizin hedef ve amaçları doğrultusunda; 18 yaşını doldurduktan sonra yetiştirme yurtlarından ayrılan çocukların yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik fikir, düşünce ve beklentilerimizle, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere, diğer sorumlu kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak amacıyla derneğimizin hazırlamış olduğu yetiştirme yurtlarından ayrılanların sorunları ve ve bu sorunların cözümüne katkı sağlayacak çözüm önerileri içeren bir rapordur.

 

YURTTAN AYRILANLARIN YAŞADIKLARI SORUNLAR


* EĞİTİM NOKTASINDA YAŞANAN SORUNLAR

Hepimizin de bildiği gibi cehalet savaşmamız gereken en büyük düşmanımızdır. Toplumlar hiçbir mağduriyeti olmayan, normal bireyleri bile eğitirken, cok ciddi sıkıntılarla karşılaşmakta, eğitimli ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için milyar dolarlar harcamaktadırlar. Hal böyleyken toplumumuzda çeşitli nedenlerle mağdur olmuş ailesini kaybetmiş, istismara uğramış, anne ve baba sevgi ve himayesinden yoksun kalmış ve yetiştirme yurtlarında koruma ve himaye altına alınan on binlerce sorunlu çocuk ve bunların toplum ve cemiyet hayatına sağlıklı ve eğitimli bireyler olarak kazandırılması malesef ülkemizin henüz çözemediği ve çözüm bekleyen en hayati meseledir. Yetiştirme Yurtlarında n ayrılanların, Yetiştirme Yurtlarında kaldığı süre içerisinde yetersiz ve niteliksiz personellerle, gerek akademik anlamda gerek pedegojik ve psiko sosyal anlamda yeterli uzman desteği alamadıklarını üzülerek görmekteyiz. Bunun neticesinde de buradan ayrılan çocuklar, istemedikleri halde kaderin bir cilvesiyle sorunlu olarak geldikleri bu kurumlardan maalesef iyi eğitilmedikleri ve toplum yaşamana iyi hazırlanmadıkları için sorunları çözüme kavuşmadan ayrılmakta ve sonrasında daha büyük sorunlarla boğuşmak zorunda bırakılmaktadırlar. Yapmış olduğumuz bir araştırmaya göre; Yetiştirme yurtlarından ayrılan çocukların akademik eğitim seviyelerinin çok düşük olduğunu gördük. Öyle ki; 4 yıllık üniversite kazanan çocuk sayısı her yüz çocuktan sadece bir veya ikidir. Durum böyle olunca Yetiştirme Yurdundan 18 yaşını doldurup ayrılanlar, nitelikli işlerde çalışamamaktadırlar. Ayrılanların % 90’ ından fazlası kurumlarda hizmetli ve düz memur olarak çalışmaktadır. Bu çocuklarımız devlet kurumlarının daha üst kademelerinde yönetim ve idari sorumluluklar almaları neden sağlanamıyor? Akademik eğitimleri neden iyileştirilemiyor? Toplum mimarları ve uzmanları tarafından masaya yatırılıp çözüme kavuşturulması gerekiyor. 21. yüzyıl dünyasında bireylerin nitelikli oluşu, modern toplumların vazgeçilmez en temel unsurlarındandır. Ancak şu anda görülüyor ki Yetiştirme Yurtlarında yetişip ayrılanların, nitelikli bir şekilde eğitilmesi konusu, henüz çözüme kavuşmamış ve çözüm bekleyen en temel sorunumuzdur.

 

* TOPLUM VE CEMİYET HAYATINA TUTUNMA KONUSUNDA YAŞANAN SORUNLAR

Yetiştirme Yurtlarında bakım ve koruma altında bulunan çocuklar 18 yaşını doldurduktan sonra yurtlarda çıkartılıyorlar. Düşünün ki; Aile mağduru oldukları için devletin bakım ve koruması altına alınan bu çocuklar 18 yaşına kadar devletin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanırken, 18 yaşını doldurdukları anda , yani gençlik evresinde ve her türlü tehdit, tehlike ve istismara açık olunabilecekleri bu yaş döneminde kaderleriyle baş başa bırakılmaktadır. Ne gidecek bir yerleri, ne de sığınacak ve yardım alacakları bir aileleri olmadığı için çoğu zaman suca itilmekte ve topluma uyum sağlayamayıp suç işlemek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum fuhuş yapmak zorunda kalan yüzlerce genç kız, tecavüze uğrayan ve istismar edilen, uyuşturucu ve madde bağımlısı olan, hırsızlık ve gasp suçlarına bulaşan yüzlerce ve hatta binlerce suçlu olarak tekrar ve çözümü daha zor sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 2828 sayılı yasanın 24. cü maddesinin içeriğine bakıldığında, Yetiştirme Yurtlarında ayrılan çocuklar yaşam boyu izlenir. ifadesi malesef sorumlu kurum ve kurum yetkilileri tarafından uygulanmamaktadır. Evlenmek isteyen bir erkek, kız istemeye kiminle gidecek? Bir kız çocuğu evlenmek istediğinde nasıl çeyiz düzecek? Askerlik görevini yapmak için askere gideni kimler uğurlayacak? Evlenip çocuk sahibi olanı tebrik etmeye ve ona bir altın takmaya kim gidecek? Hasta olan birini kim ziyaret edip onun acısını paylaşacak? Hakkın rahmetine kavuşan bir yurt çocuğunun cenazesini kim kaldıracak? Ailenin bir topluma dönüşmesi için gerekli olan bu dinamikleri çoğaltabiliriz. İnsanı insan yapan, toplumla enteğre eden ve köklerimizden gelen bu yardımlaşma duygularının nimetlerinden yoksun on binlerden bahsediyoruz. Yetiştirme Yurtlarından ayrılanlar, sadece maddi sorunlarla değil aynı zamanda manevi yoksunluklarla da boğuşmaktadır. Bu manevi bağlarımızı güçlendiren ve insanı hayata bağlayan temel değer yargılarından bir ömür boyu mahrum kalan büyük bir çoğunluktan bahsediyoruz.

Bu bir toplum meselesidir, dolayısıyla insanlık meselesidir. 2828 sayılı kanununun 24. cü maddesinde, Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklar izlenir. ifadesi bağlamında sorumlu kurum ve kuruluşlar ne hukuki ne de insani sorumluluklarını yerine getirmemektedirler.

İŞE GİRME İLE İLĞİLİ SORUNLAR

3413 Sayılı yasa çerçevesinde Yetiştirme Yurtlarından ayrılanların işe yerleştirmeleri konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. 3413 sayılı kanun der ki; yetiştirme Yurtlarından ayrılanlar devlet kurum ve kuruluşlarında kadro karşılığı istihdam edilir. Şu anda işe girmek için bekleyen 4200 kişi bulunmaktadır. Bu kardeşlerimiz bir işe yerleştirilemedikleri için çok büyük sıkıntılar çekmekte ve birçoğu farklı yollara tevessül etmektedirler. Bu işsizler kervanında bir de Engelli kardeşlerimiz bulunmaktadır. Ve bu engelli kardeşlerimiz yapılan sınav ve mülakatlarda her ne hikmetse sınav yapan kurumlar tarafından işe alınmamakta ve mağdur edilmektedir. Bu yasanın da ihlali anlamına gelmektedir. Ayrıca bunların arasında evli çocuk sahibi azımsanmayacak kadar büyük bir çoğunluk bulunmaktadır ve ciddi mağduriyetler söz konudur. İş bekleyenler arasında öğrenim hayatları sekteye uğramış 650 civarında ilkokul mezunu var. Ve bunlar en az lise mezunu olmadıkları için devlet memuru olma kriteri taşımamaktadır. Oysa ki; 3413 sayılı yasa çok acıktır ve der ki; Yetiştirme Yurtlarından ayrılanlar devlet kurum ve kuruluşlarında kadro karşılığı istihdam edilir. Burada eğitim durumları ile ilgili bir kriterden söz edilmemektedir. 3413 sayılı yasa gereği Devletin resmi kurum ve kuruluşları kendilerine tahsis edilen kadroların 0,003 ünü yetiştirme yurdundan ayrılan çocuklara ayırmakla mükelleftir. Ancak bir çok kurum kanundan doğan bu sorumluluklarını yerine getirmemekte yetiştirme yurtlarından ayrılanları sorunlu olarak değerlendirdikleri için de istihdama yanaşmamaktadır. Bir başka tespitimiz de Çalışma Bakanlığının Denetçileri tarafından yapılan İş Yeri denetimlerinde 3413 sayılı yasadan doğan sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini yani işyerlerinde yetiştirme yurtlarından ayrılan çocuklardan çalıştırıp çalıştırmadıklarını sormadıklarıdır. Burada ciddi bir eksiklik olduğunu mütalaa etmekteyiz. Bu nedenle çok acil bir şekilde çözüm bekleyen bir başka sorun olarak önümüzde durmaktadır.
* İŞTEN ATILANLAR VE YAŞADIKLARI SORUNLAR

3413 Sayılı yasadan istifade ederek işe giren, ancak bırakın memuriyet hayatına uyum sağlamayı, normal hayata bile tutunmakta zorlanan, hata yapmaları kaçınılmaz olan ve çeşitli nedenlerle işten çıkartılan 1500 civarında kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz haksız yere işten çıkartıldı demiyoruz elbette. Ancak burada tek suçlu işten çıkartılan bu kardeşlerimiz midir? Onları eğiten, yeterli nitelikleri, tecrübe ve deneyimleri kazandıramayan eğitimcilerin de suçu yok mu? Burada eğer ki 2828 sayılı yasanın 24. cü maddesi ( yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklar yaşam boyu izlenir.) devletimizin sorumlu kurumları tarafından uygulanmış olsaydı ve bu çocuklar işten çıkartılmadan önce sorunları olan kardeşlerimizin sorunları ele alınsaydı işten çıkartılmaların önüne geçilemez miydi? Pek tabi ki bu mümkün olabilirdi. Dolayısıyla burada yasanın uygulanması noktasında çok ciddi bir ihmal vardır. Sorumluları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz.

 

* KONUT EDİNME SORUNU

Normal aile bireyleri gibi Anne ve Babadan maddi ve manevi destek alamayan Yurttan ayrılan kardeşlerimizin çok büyük bir bölümü malesef hayatları boyunca barınacakları bir eve sahip olamamaktadırlar. Bu konuyla ilgili beklentilerimizi raporumuzun çözüm önerileri ve beklentiler bölümünde sunacağız.

 

* ÖRGÜTLENME YOLUNDA SORUNLAR
Türkiye genelinde aile yakınlarıyla beraber 400 bin civarında bir gurubu bir araya getirmek , bir çatı altında toplamak ve bugüne dek yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamak ve toplumun kanayan bu yarasına parmak basmak istiyoruz. Çözüm için sorumluluk almak istiyoruz. Ancak bunun için öncelikli olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve Parlementomuz ve toplumun her kesiminin güven ve desteğine ihtiyacımız vardır.

 

BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


* EĞİTİM MESELESİNE BAKIŞIMIZ

 

Öncelikli olarak sorunun en temel kaynağı olan Eğitim meselesinin çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Bunun için Yetiştirme Yurtlarında görev yapacak personelin özenle seçilmesi be konunun hassasiyeti göze alınarak nitelikli personel atamalarının yapılmasını istiyoruz. Kurumlarda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin kurumlar arası geçiş yoluyla atandığını ve bu kurumlarda yeteri kadar verimli olmadıklarını görüyoruz. Bu atamaların önüne geçilmesini bunun yerine, Psikolog, Pedagog, PDR Öğretmeni, Sosyal Hizmet Uzmani, Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar Öğretmeni gibi nitelikli personel atamaları yapılarak buradaki çocukların uzman ellere teslim edilmesi sağlanmalı. Akademik Eğitimin arttırılması için gereken her türlü yöntemin değerlendirilmelidir. Özellikle KOÇLUK sistemi getirilerek bu yolla performans kriteri belirlenmesi ve çocukların Akademik eğitim başarıları veya başarısızlıkları, personelin başarısı veya başarısızlığı şeklinde değerlendirilerek performansa dayalı ücret ödemesi yapılmalı. Ayrıca personelin mesai saatlerinin, özellikle çocukların okuldan yurda dönüşlerinden sonraki zaman dilimi içerisinde olması çocuklarla daha fazla ilgilenileceği anlamına gelmektedir ki; bu olumlu sonuçlar verecektir kanaati taşımaktayız. Bunun için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının mevzuatının yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Yetiştirme Yurtlarından ayrılmış rol model olabilecek yüzlerce gönüllü kardeşimiz var bu kardeşlerimizin değerlendirilmesi. Bunun için de illerde kurulan Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneklerinin dikkate alınması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu derneklerle, özellikle çocukları hayata hazırlama noktasında çeşitli protokoller yapmak suretiyle işbirliğine gidilmesi.

 

* ONLAR SUDAN ÇIKMIŞ BİR BALIK GİBİLER, DEVLET ANA VE BABA OLMALI

Delikanlı dediğimiz bir çağ, bireyin kişiliğinin ve karakterinin henüz olgunlaşmadığı bir yaşta, yurttan ayrılan kardeşlerimizi eğitimli ve donanımlı olarak yetiştirmek zorundayız. Eğer Akademik Eğitim seviyesini yükseltebilirsek zaten 25 yaşına kadar yurtta kalabilecektirler.. Ve çocuklar Hala Eğitim Havuzunun içinde oldukları için topluma daha çabuk uyum sağlayacaktır. Dolayısıyla çok kritik olan 18 yaşına geldiğinde sokakta olma riski zaten ortadan kalkacaktır. Bu süreçte Özellikle örgütlenme konusunu önemsiyoruz. Gerek Sosyal Hizmet İl Müdürlükleri gerekse Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı yurttan ayrılan çocuklarımıza destek olmalı ve hatta yurttan ayrılan çocuklarımızın sorunlarının çözümünde, yine yurttan ayrılanların kurmuş oldukları derneklerle işbirliği yapmalı. Bakanlık ve İl Müdürlükleri, henüz hayata hazır olmayan yurttan ayrıldıktan sonra gidecek bir yeri olmayan bu kardeşlerimizi, 2828 sayılı yasanın uygulamasını hayata geçirerek takip etmeli ve onları işe yerleştirinceye kadar maddi, manevi, barınama vs. sorunlarını çözebileceği bir başka birim oluşturulmalı. Bir bakıma bir geçiş birimi, işe girinceye kadar kalabilecekleri bir barınma yeri. Bu noktada iş kontenjanlarının mümkün olan en kısa zaman içerisinde değerlendirilerek çocukların süratle işe başlamalarının sağlanması gerekmektedir. Aksi taktirde çocukların maddi ve manevi sorunlar artacak ve buna direnç gösteremeyerek çeşitli suçlara yöneleceklerdir. Ayrıca Yurttan çıkıp işe yerleştirilen kardeşlerimizin İl Müdürlükleri aracılığıyla hangi kurumlarda çalıştıkları tespit edilerek bir veri tabanı oluşturulması ve bu veri tabanının derneklerle paylaşılmasını istiyoruz. Bu sayede bu kardeşlerimizin düğünlerinde, cenazelerinde, özel gün ve cemiyetlerinde, Bakanlığı temsilen İl Müdür ve Müdür Yardımcıları kurum personeli ve yurttan ayrılanlar dernek üyeleri, hatta bulundukları İlin Mülki Amiri ile birlikte sosyal yardımlaşma dayanışma içinde olarak yurttan ayrılan kardeşlerimizin de toplumda yalnız olmadıkları duygusu hakim kılınabilir. Yurttan ayrılan kız çocuklarımıza düzenlenecek bir mevzuatla evliliklerinde çeyiz yardımının daha iyi bir seviyeye çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha sonraki süreçte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da yükünü azaltacağını düşündüğümüz bir başka proje de derneklerin güçlendirilmesi ve Yurttan ayrılanların izlenip, takip edilmesi varsa sorunları tespit edilip çözülmesi sorumluluğunun bir protokolle kademeli olarak derneklere bırakılması sağlanabilir.

 

* YURTTAN AYRILIP İŞ BEKLEYEN 4200 İÇİN BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİMİZ

Parlementomuzun bu meseleyi siyaset üstü bir mesele olarak değerlendirmelerini bir defaya mahsus olmak üzere iş bekleyen 4200 kardeşimiz için torba kanuna bir ek yaparak işe yerleştirilmelerini sağlamalarını istiyoruz. Ayrıca yine işten çıkartılarak mağdur duruma düşenler için de yine TBMM de bir kanun çıkartarak bu kardeşlerimizin tekrardan topluma kazandırılmasının mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle hem yurttan çıkmış hem de Engelli olan kardeşlerimiz var ve bunların işe yerleştirilmeleri sırasında yaşanan sorunların bir an önce giderilmesi gerekmektedir. TBMM de konunun gündem maddesi olarak alınması, sınav ve mülakat yapan kurum ve kuruluşlara 3413 sayılı kanundan doğan sorumluluklarını yaptırım yoluna gidilmesi. İl Müdürlükleri ve İldeki Resmi Kurum ve Kuruluşlar arasında yapılacak bir protokolle, Yurtlardan ayrılanların kurumlarında yaşadıkları sorunlar, işten çıkartılma noktasına gelmeden önce çalıştıkları Kurum Müdürlükleri tarafından o İldeki İl Müdürlüklerine bildirilmesi suretiyle ve ildeki Dernekten de istifade edilerek sorunların çözüme kavuşmasının mümkün olacağını düşünüyoruz.

 

* TOKİ’DEN KONUT İSTİYORUZ NEDEN Mİ?


Şehit ve Gazi yakınlarına uygulanan konut edindirme projesi veya benzeri bir uygulamanın Yetiştirme Yurdundan ayrılan ve ev sahibi olmayanlara da uygulanmasını istiyoruz. 18 yaşında yurttan çıkıpta iş sahibi olma şansını yakalamış olanların bu fırsatı değerlendirmesi ve geleceğini kurabilmesi için böyle bir desteğe ihtiyacı vardır.

 

* KAMU YARARINA BİR DERNEK STATÜSÜ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Derneğimiz raporumuzun başında belirttiğimiz gibi yaklaşık 400 bin kişilik çok büyük bir aile için çalışmalar yapmak, onların sorunlarını çözmek ve bunun yanı sıra şu an Yetiştirme Yurtlarında kalan çocukların sorunlarına çözümler üretmek için uzun ve meşakatli bir yola çıkmıştır. Yılmadan ve usanmadan bu yolda varlığımızla çabalayacağız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile çeşitli konularda protokoller imzalamak suretiyle ile işbirliği yaparak toplumumuzun bu yarasına derman olma çabamız devletimize ve insani değerlerimize olan borcumuzdur.

Bu noktada Bakanlar kurulu Kararıyla, Derneğimizin kamu yararına çalışan dernek olma statüsü kazanmasını istiyoruz. Bu konuda tüm Siyasi Partilerden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından destek bekliyoruz.

Ümit ediyoruz ki çıktığımız bu yolda toplumun tüm kesimlerinden alacağımız destekle bir zamanlar sorunların parçası olan bizler, şimdi sorunların çözümü olabileceğiz.

ANKARA YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLAR ve YAKINLARI SOSYAL KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes l.artbetting.net full information
How to register at bookamkersHere

© 2011 - 2013 WebNotlarim.Com Her Hakkı Saklıdır.WN Team

En Üste Git