2828 yasayla ilgili Torba yasada görüşülen 24. ve 25. maddelerle ilgili Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Selahattin GÜVEN ve Devlet Personel Başkanı Sayın Enes POLAT Bey’e, Ankara YurtAyDer ve Karaman YurtAyDer Ailesi olarak teşekkür ziyaretinde bulunmuş olup reşit olmadan koruma kararları kaldırılan,hükümlü olup memnu haklarının iadesini alanlar ve birçok konu üzerine sorun ve çözüm önerilerimizi de sunduk.