Misyonumuz

ankara-yurt-215x193

       Misyonumuz

  1. Derneğimiz, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında ayrılan çocuklarımızın sosyal düzene uyum, yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik beklentiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere, diğer sorumlu kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak amacıyla bir araya getirmek, sorunların çözümüne katkı sağlayarak sosyal kültürel faaliyetlerle kaynaştırma amacı düşüncesiyle kurulmuştur.
  2. Kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak,
  3. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında ayrılan çocuklarımızın sosyal düzene uyumunda iletişim ağı kurarak, hayat bağında köprü oluşturmak.
  4. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında ayrılan çocuklarımızın sosyal ihtiyaçlarına yarar sağlayacak toplantı, Seminer ve konferanslar düzenlemek,
  5. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında ayrılan çocuklarımızın işe yerleştirilmelerinde yaşanan sorunların giderilmesi ve yönlendirilmesi açısında ön danışmanlık yapmak.
  6. Yaşadığımız toplumu daha yakından tanıma ve kültür yapımızı uyumlaştırarak geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere, topluma hizmet eden diğer sivil toplum örgütleri ile diyaloga geçmek…
  7. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında ayrılan çocuklarımızın yaşadığı canlı tuttuğu Kültürünü tanıtan Fotoğraf sergileri, okuma ve söyleşi günleri tertiplemek, örnekler sunmak…
  8. Üyelerimizden ihtiyacını olanlara yardım etmek amacıyla, yasaların el verdiği oranda yardım fonu oluşturma konusunda girişimde bulunmak.